BOTOX BEHANDLING
BOTOX (Botulinum toxin) är ett välbeprövat ämne som använts i medicinska sammanhang sedan 1980-talet och i kosmetiska sammanhang sedan 1990-talet. 

BOTOX blockerar nervimpulsens överföring till muskeln och därmed även rörelseförmågan i den överspända muskulaturen som ger upphov till rynkor. Detta resulterar i att rynkorna slätas ut helt eller delvis. 

Observera att BOTOX INTE fyller ut rynkor utan hjälper till att bli av med den upprepande belastningen på mimiken (rynka pannan t ex.) som ger upphov till rynkor och veck. För utfyllning av mindre rynkor används Teosyal. Teosyal och Botox kan ibland kombineras för att uppnå bästa effekt.

Effekten inträder efter mellan 3-12 dagar och kvarstår i 2-3 månader. Botox behandlingens positiva effekt är att kunna bli av med vanan att rynka pannan. 

Behandlingen rekommenderas att upprepas 2 gånger om året. 

Viktigt att tänka på:
-För att få genomföra behandlingen måste du vara 18år
-Du får inte vara gravid eller ammande
Inte vara allergisk mot Botulinumtoxin
-Du får inte ha någon pågående infektion i kroppen
-Behandlingen är inte permanent utan behöver upprepas efter 3-5 månader för att bibehålla resultat

Övrigt att vara medveten om: 
Toxinet ger upphov till resistensutveckling d v s att ditt immunförsvar startar antikroppar mot giftet som innebär att effekten försvagas eller uteblir helt efter många upprepade behandlingar. Hur snabbt detta utvecklas är individuellt och varierar från person till person. 

Vår rekommendation är därför en behandling på våren och en sent på hösten. Botox ger bara resultat hos 95% av patienterna men ca 5% får inte någon effekt alls. Tänk på att du skall avstå från sport eller ansträngande löpning eller jogging i två dagar efter behandling, samt Hot Yoga/ Bastu för 2 vecor.
Biverkningarna är sällsynta. Huvudvärk och influensaliknande symptom kan förekomma, men de är snabbt övergående. Märker du någon sidoskillnad på din mimik efter utvecklad effekt, ring mig gärna för en kostnadsfri korrigering. 

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Du skall inte genomgå behandling om du är gravid eller har planer på att bli gravid inom kort. För övrigt ska du vara frisk och utan någon neurologisk sjukdom (MS, Myastenia Gravis) 

4 timmar efter behandlingen skall du hålla dig upprätt, d v s bara sitta, stå eller gå. Du skall under dessa timmar inte ligga ner, inte sporta eller massera det behandlade området. 
Före behandling med Botox får du information och förklaringar om behandlingen. Då har du också möjlighet att ställa dina frågor.